VÆRDIGRUNDLAGET I NBK AMAGER ER:

-          Fællesskab

-          Glæde

-          Engagement

-          Udvikling

-          Samarbejde

-          Trivsel

-          Respekt

Fællesskab kommer til udtryk i NBK Amager igennem vores træning og vores sociale arrangementer, der er med til at ryste spillere, trænere og forældre sammen.

Glæde er noget, som trænere, spillere og forældre skal føle, når de tænker på badminton og klubmiljøet i NBK Amager.

Trivsel skabes ved venskab, god omgangstone, engagement og glæde som rammerne for vores klubmiljø.

Samarbejde til træning er et nøgleord. Badminton betragtes af mange som en individuel sport, men vi håber og forventer, at alle vores spillere ønsker at hjælpe hinanden, så der kan afvikles en god, inspirerende og udviklende træning.

Udvikling er et generelt tema i det at dyrke idræt, og det er også gældende i NBK Amager. Som medlem af NBK Amager søger spillere og trænere hele tiden at forbedre klubmiljøet. Dette kan gøres ved at skabe glæde til træning og ved at arbejde på at blive en bedre badmintonspiller og en bedre medspiller.

Engagement i NBK Amager er nødvendigt fra trænerne såvel som spillerne for, at der skabes det bedste træningsmiljø, og for at klubben kan fungere optimalt. NBK Amager opfordrer forældre til at engagere sig, da meget af klubbens virke er baseret på frivilligt arbejde.

Respekt er vigtig for, at der skabes et godt og trygt socialt fællesskab, hvor der er plads til forskellighed. 
I NBK Amager arbejder vi målrettet med at afstemme forventninger, så både spillere, forældre og NBK Amager har en fælles forståelse af disse og dermed kan se frem til en masse hyggelige timer med mange forskellige mennesker og en masse badminton.

UNGDOM

Som ungdomsspiller i NBK Amager forventer vi:

Ved træning og kampe

·         At du møder til tiden

·         At du har tøj, sko og ketsjer med

·         At du deltager aktivt i hele træningen

·         At du lytter til, hvad træneren og/eller holdlederen siger

·         At du er en god kammerat og hjælper dine kammerater til at blive bedre

·         At du hjælper med at rydde op i hallen efter træning

·         At du gør dit bedste hver gang

·         At du opfører dig pænt på banen over for din makker, modstander, dommeren og evt. tæller

·         At du dømmer retfærdigt

·         At du melder afbud i god tid, hvis du er forhindret i at deltage ved holdkampe og turneringer

Uden for banen

·         At du hjælper din klub, når den har brug for dig

·         At du også uden for banen er en god kammerat og snakker med alle

·         At du ikke mobber dine kammerater

·         At piger og drenge omgås hinanden på en ordentlig måde

 


 
FORÆLDRE

Som forældre i NBK Amager forventer vi:

Ved træning og kampe

·         At I sørger for, at barnet møder med ketsjer, sko og tøj til træningen og kampe

·         At børnene møder til tiden og ikke går før alle er færdige, med mindre andet er aftalt

·         At Jeres barn ikke møder syg og skadet til træning

·         At I viser interesse for dit barns badminton og regelmæssigt overværer træning og kampe

·         At I forholder jer roligt, når dit barn spiller

·         At I bakker op og roser dit barn, uanset om det har vundet eller tabt

·         At I melder afbud i god tid ved holdkampe og turneringer, hvis barnet er forhindret i at deltage

·         At I er gode tilskuere, der støtter vores hold uden at genere modstanderne 

Barnets trivsel

·         At I er opmærksomme på mobningstendenser og henvender Jer til træneren eller en leder i klubben

·         At I kontakter klubben, hvis I er utilfredse med noget

·         At I interesserer Jer for Jeres barns badmintonudvikling 
HVAD KAN SPILLERE OG FORÆLDRE FORVENTE AF NBK AMAGER?

Som spiller eller forældre kan du forvente:

Menneskelige forventninger

·         At alle voksne i klubben arbejder på at skabe tryghed for barnet

·         At alle børn mødes med venlighed og respekt

·         At klubben arbejder på at give børnene selvtillid og troen på egne evner

·         At klubben altid tager sig af mobning

·         At klubben vil henvende sig til hjemmet i tilfælde af problemer

·         At I som forældre føler Jer velkomne i klubben

·         At vores mål er et hyggeligt træningsmiljø, hvor der er plads til såvel elite som bredde

·         At klubben tilbyder et godt fællesskab på tværs af køn og aldersgrænser

·         At hvert barn skal kende mottoet ”Jeg kan - jeg dur”

 Sportslige forventninger

·         At børnene bliver trænet af gode instruktører

·         At børnene får mulighed for at deltage på hold og i åbne turneringer, når klubben mener, at de er modne til det

·         At børnene får mulighed for at deltage i klubbens opstartsture eller afslutningslejre

·         At der vil være mulighed for deltagelse i både egne og udenbys turneringer

·         At børnene kan deltage i alle ungdomsafdelingens sociale arrangementer

·         At børnene tilbydes træning mindst 1-2 gange om ugen

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle