Her er en liste over de hhv. aktive og ikke-aktive spillere gennem NBKs historie. Listen bliver opdateret i august hvert år.                                                                           Opdateret 8.10.2020
     

          
AKTIVE NBK'ER       IKKE AKTIVE NBK'ER
   
100 kampe       100 kampe
Karina A.Jensen
      Betina Harding Larsen
Lonnie Grant
      Helle Søndergaard
Laura Lyngaa Petersen
      Simone Møller Jensen
Anette Richs-Jensen
      Tanja Høier Johansen
Kasandra Grant
      Christina Jensen
         Jeanette Christensen
200 kampe       Annette Ravn Jensen
Vivian Harkjær
      Gitte Strømberg
Jonna Riis
      Doris Erlandsen
Sofie Dill
      Mette Andersen
Mia Hansen
      Camilla Suhr Meinecke
        Michelle Christensen 
300 kampe     Birthe Hansen

Inga Rosenberg
      Christina Zwergius
 
     Birthe Hansen  
 400 kampe      
Hedvig Hansen      200 kampe 


      Hjerdis Fjeldsted

500 kampe     Lone Sørensen 
 Else-Marie Skov    Eva Ljungberg Jensen 


      Lillian Hilton
 600 kampe    Camilla Zwergius 
Birgit Zwergius    Solvej Jahn 
     Susanne Ravn Nielsen 
 700 kampe
      Mia Skriver 
 Karin Christensen    Åse Hansen 
     Birgit Svensson 
 Jonna Jensen 


      Bodil Ravn Jensen
100 kampe       Jette Harding

Sebastian Petersen
     

Jørgen Struve Christensen
     

Jan Steen Jensen
      300 kampe

Ole Harkjær
      Jytte Søndergård

Allan Dam Nielsen
      Bente Dalsgaard Jensen

Tommy Christophersen
      Anette Jensen

       
 
200 kampe      

Jørgen Grandt
      400 kampe

Jan Bendtsen
      Ingrid Funch

        Gunda Bindner
300 kampe       Jannie Dill
         
Thomas Olofsen
      Jytte Strømberg
Finn Herbst Petersen
     

Poul Pedersen
     

Flemmeing Schwartz
      100 kampe

Lars Bendtsen      Kurt Fjeldsted 
Allan Petersen     Mikael Schjøth Hansen
 
Henrik O. Hansen

      Brian Hansen      Erik Hansen

400 kampe

      Karl Arne Andersen

Preben Filbert       Bjarne Elsner
Stig Christophersen
      Kim Ljungberg Jensen

Torben F. Thorsen

      Steen Hansen  
Jørgen Olsen

      Peter Schou
Poul Jørgensen

      Ralph Dall

Flemming Zwergius

      Tonny Bjergstad      Frank Skjødt      Peer Hansen

          Andreas Larsen

          Rasmus Petersen
          Rasmus Rønberg

          Allan Årup

          Michael Olesen

          Per Pedersen

         


           
          200 kampe
          Michael Christensen
          Ove Jensen
          Poul Bruun Nielsen
          Leif Ziegler
          Michael Flygenring
          Martin Hansen
          Hans Skjelmose
          Christian Thomsen
          Knud Erik Jensen
          Johnny Maes
          Per Fogtmann
          Uffe Hansen
          Peter Toft
          Jens Salmonsen
          Peter Waksman
          Allan S. Andersen
          Allan Jensen
          John Strikart Nielsen
           
          300 kampe
          Flemming Dupont
          Bent Funch
          Michael Skjelmose
          Anders Skjødt
          Ernst Jensen
          Arne Sørensen
          Torben Dill     
           
          400 kampe
          Ulrik Svendsen
          Henrik Hansen
          Rune Jønsson
          Michael Hansen
          Kim Toft
          Michael Andersen
          Bjørn Andersen
       
     500 kampe  
          Carsten Hansen
          Tommy Svendsen
          Bjarne Bindner
          Ole Dalsgaard
          Ib Kofoed   

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle