Vi er forpligtet til at beskytte privatlivets fred for vores besøgende. Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan vi behandler dine personoplysninger. 
 
Vores hjemmeside bruger cookies for at forbedre din oplevelse og til at identificere dine præferencer på vores hjemmeside. Ved at bruge vores hjemmeside accepterer du vores brug af cookies i overensstemmelse med vilkårene i denne privatlivspolitik. 
 
De dataansvarlige er
NBK-Amager
Ugandavej 85-105
 2770
Kastrup
CVR: 67465717
 
Kontaktperson
Lars Rüsz Kaysen
E-mail: formand@nbk-amager.dk
 
Den dataansvarlige er ansvarlig for, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen (EU/2016/679), herunder at der kun behandles relevante oplysninger, at de behandles lovligt, rimeligt og gennemsigtigt. Du kan finde databeskyttelsesforordningen her: www.eur-lex.europa.eu
 
Hvilke oplysninger indsamler vi?
Vi kan indsamle og behandle følgende typer personoplysninger: 
 

 • Oplysninger om din computer og om dine besøg på og brug af denne hjemmeside (herunder, men ikke begrænset til, din IP-adresse, geografisk placering, browsertype og version, operativsystem, henvisning kilde, længde af besøg, sidevisninger, website navigation, brugernavn). 
 • Oplysninger om eventuelle transaktioner mellem dig og os på eller i relation til denne hjemmeside, herunder oplysninger om dine eventuelle køb af varer eller tjenester (herunder, men ikke begrænset til, navn, faktureringsadresse, kreditkortoplysninger). 
 • Oplysninger, du giver til os med henblik på tilmelding hos os (herunder, men ikke begrænset til, navn, e-mail, telefonnummer, adresse og postnummer).
 • Oplysninger om dine foreningsmæssige forhold (herunder, men ikke begrænset til, dine sportsgrene, din deltagelse i arrangementer, pladsnummer, tøjstørrelse).
 • Oplysninger, du giver til os med henblik på at abonnere på vores website-tjenester, e-mail meddelelser og / eller nyhedsbreve (herunder men ikke begrænset til navn, email).
 • Andre oplysninger, som du vælger at sende til os. Når du oplyser os personlige oplysninger om en anden person, er du ansvarlig for, at du har lovligt grundlag til at formidle disse oplysninger på vegne af den anden person.
 • Vi indsamler kun følsomme oplysninger (eksempelvis om handicap) i det omfang, du selv sender dem ind til os. 


Dine oplysninger kan indsamles fra dig selv, den enkelte klub, fra instruktører/trænere, fra bestyrelsesmedlemmer eller fra andre aktører. 
 
Anvendelse af dine personlige oplysninger
Behandling af personoplysninger er både i din og i vores interesse med henblik på, at vi enten kan levere den service, du tilmelder dig, eller for at vi overholder lovgivningen. 
 
Personoplysninger, som du sender via denne hjemmeside, vil blive behandlet til de angivne formål i overensstemmelse med denne privatlivspolitik eller på relevante dele af hjemmesiden. Vi kan behandle dine personoplysninger til at: 
 
 

 • Administrere hold, dine medlemskaber og alle services relateret til denne organisation, herunder også dine forskellige roller såsom deltager, instruktør eller bestyrelsesmedlem.
 • Forbedre din browseroplevelse ved at tilpasse hjemmesiden.
 • Aktivere din brug af de tjenester som er tilgængelige på vores hjemmeside.
 • Levere tjenester du har købt via hjemmesiden.
 • Sende opgørelser og fakturaer til dig og indsamle betalinger fra dig.
 • I det tilfælde du har accepteret, at vi sender dig nyhedsbreve, generel og kommerciel kommunikation om vores tjeneste, behandler vi dine oplysninger til det formål.
 • Sende dig e-mail beskeder som f.eks. advisering om tilmeldelser, kvitteringer, bookinger, samt nyhedsbreve som du til enhver tid kan framelde.
 • Hvor du specifikt har bedt om det, at sende dig markedsføringsmateriale, eller tilbud fra omhyggeligt udvalgte samarbejdspartnere, som vi tror kan være af interesse for dig via post, e-mail eller lignende teknologi. Du kan informere os til enhver tid, hvis du ikke længere ønsker at modtage marketing kommunikation.
 • Holde hjemmesiden sikker og forebygge misbrug.
 • Kontrollere overholdelsen af vilkår og betingelser for brug af hjemmesiden.
 • Forsvarligt sikre kvaliteten i vores medlems- og kunderegister og sikre mulighed for korrekt bogføring og fakturering.


I det omfang du sender personlige oplysninger til offentliggørelse på vores hjemmeside, eksempelvis via forum vil vi offentliggøre og behandle disse oplysninger i overensstemmelse med denne tilladelse, du giver til os ved accept af vores nærværende betingelser. 
 
For så vidt som det er rimeligt og nødvendigt for de formål, der er fastsat i denne fortrolighedspolitik, kan vi videregive dine personoplysninger til eventuelle andre afdelinger, inklusiv en eventuel hovedafdeling af denne organisation. Derudover kan vi videregive dine personoplysninger i det omfang, vi er forpligtet til at gøre det i medfør af EU-retlig eller national lovgivning. 
 
Vi vil ikke uden dit udtrykkelige samtykke videregive dine personlige oplysninger til nogen tredjepart med henblik på direkte markedsføring. 
 
Bortset fra bestemmelserne i denne privatlivspolitik, vil vi ikke i øvrigt give dine oplysninger til tredjemand. 
 
DIBS
Alle finansielle transaktioner på hjemmesiden håndteres gennem vores betalingstjenesteudbyder DIBS. Du kan gennemgå DIBS' fortrolighedspolitik på www.dibs.dk. Vi deler alene oplysninger med DIBS i det omfang, det er nødvendigt med henblik på behandling af de betalinger, du foretager via vores hjemmeside, refundering af betalinger, behandling af klager samt forespørgsler vedrørende betalinger og tilbagebetalinger. 
 
Compaya
Alle SMS-beskeder, der sendes til dig, sendes gennem vores SMS-udbyder Compaya A/S www.compaya.dk. Det er udelukkende dit SMS-nummer, der anvendes, og det gemmes ingen andre steder end på din profil hos os. 
 
Vi behandler dine oplysninger på baggrund af bestemmelsen i databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra b, hvor behandling er nødvendig af hensyn til at opfylde vores forpligtelser i medfør af disse vilkår samt levere servicen til dig. Derudover behandler vi visse oplysninger på baggrund af dit samtykke i medfør af databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra a. Hvis vi behandler dine oplysninger på baggrund af dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at rette henvendelse til den ansvarlige klub eller det ansvarlige forbund. 
 
Vi kan behandle dine oplysninger i tilfælde, hvor vi vurderer, at vi har en legitim interesse i at behandle dine oplysninger med henblik på at udvikle forretningen eller servicen, og at denne interesse er i overensstemmelse med generel brugerinteresse. 
 
Vi anvender leverandører og udviklere placeret i tredjelande, hvorfor vi i visse tilfælde vil overføre personoplysninger til tredjelande. Overførslen opfylder kravene til Kommissionens standardkontrakter, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 46. 
 
Opbevaring af personoplysninger
Vi anvender Klubmodul, som ejes og administreres af Klubmodul ApS til at indsamle og behandle oplysninger om vores medarbejdere (frivillige og lønnede), medlemmer og brugere. På den måde er vi sikret, at alle personoplysninger, du giver, opbevares på sikre (kodeordsbeskyttede og firewall-beskyttede) servere, at alle elektroniske transaktioner indgået via hjemmesiden vil blive beskyttet af krypteringsteknologi (SSL - Secure Socket Layer), og at vi ikke gemmer kreditkortoplysninger eller deler dem med en tredjepart. 
 
Vi opbevarer dine personoplysninger, mens dit medlemsskab består. Derudover opbevarer vi dine oplysninger i tre år fra udmeldelsesdatoen og din sletning af profil, bl.a. til brug for tilskud fra kommunen. l særlige tilfælde kan der efter aftale, og hvor der er relevans, gemmes oplysninger i en længere tidsperiode, som fastsættes i de enkelte tilfælde – eksempelvis oplysninger om æresmedlemskab. 
 
I alle tilfælde opbevares en nødvendig del af dine personoplysninger i overensstemmelse med bogføringslovens § 10, stk. 1, i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som materialet vedrører. Herefter slettes de. 
 
Ændringer i vilkår og politikker
Vi kan opdatere denne privatlivspolitik fra tid til anden ved at udgive en ny version på vores hjemmeside. Du bør tjekke denne side lejlighedsvis for at sikre, at du er tilfreds med eventuelle ændringer. 
 
Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte den ansvarlige klub, det ansvarlige forbund eller Klubmodul på vores kontaktformular. 
 

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret) - Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig samt en række yderligere oplysninger.
 • Ret til berigtigelse (rettelse) - Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 • Ret til sletning - I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 • Ret til begrænsning af behandling - Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til indsigelse - Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Det gælder også i forhold til oplysninger, vi behandler efter en interesseafvejning. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) - Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.


Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk
 
Du kan til enhver tid bede os annullere din profil ved at sende en e-mail til os, eller du kan slette din egen profil ved at logge ind og scrolle til bunden af din profil. 
 
Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk
 
Tredjeparts websteder
Hjemmesiden kan indeholde links til andre hjemmesider. Vi er ikke ansvarlige for tredjeparts websteder politik eller praksis omkring personoplysninger. 
 
Kontakt
Hvis du har spørgsmål om denne politik eller vores behandling af dine personoplysninger, så kontakt os. 
 
Lars Rüsz Kaysen
E-mail: kasserer@nbk-amager.dk
Telefon: 23708204
 
Dataansvarlige
NBK-Amager
 Ugandavej 85-105
 2770
Kastrup
CVR: 67465717
 
Den registeransvarlige for de indsamlede oplysninger på denne hjemmeside er 
 
Databehandler
Klubmodul ApS

Dalbygade 40A, 2 sal 
6000 Kolding og Industrivej 21, 1. 
3550 Slangerup 
Telefon: 35113639 
CVR-nummer: 31501512 
klubmodul.dk
 
Underleverandør
Vores it-system og hjemmeside(r) hostes på lokationer i Tyskland med følgende underleverandører: 
 
Keyweb AG

Neuwerkstraße 45/46 
99084 Erfurt, Tyskland 
Telefon: +49 361 6585330 
 
ABAKOMP Internet Service ApS

Skovglimt 24 
6340 Krusaa 
Telefon: 96909090 
 
Du kan læse mere om cookies og administrere dit samtykke her.

Hold i dag

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle

Instagram