Tilmeldte
5
Navn Bemærkning
Flemming Schwartz
Ib Kofoed
Jesper Hardenskou
Poul Jørgensen
Verner Pedersen