Vi er forpligtet til at beskytte privatlivets fred for vores besøgende.Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Vores hjemmesidebruger cookies for at forbedre din oplevelse og til at identificere dinepræferencer på vores hjemmeside. Ved at bruge vores hjemmeside accepterer duvores brug af cookies i overensstemmelse med vilkårene i denneprivatlivspolitik. 

De dataansvarlige er

NBK-Amager
Ugandavej 85-105
2770 Kastrup
Telefon: 23708204
CVR: 67465717

Kontaktperson
Inga Rosenberg
E-mail: kasserer@nbk-amager.dk
Telefon: 23708204

Den dataansvarlige eransvarlig for, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse meddatabeskyttelsesforordningen (EU/2016/679), herunder at der kun behandlesrelevante oplysninger, at de behandles lovligt, rimeligt og gennemsigtigt. Dukan finde databeskyttelsesforordningen her: 
www.eur-lex.europa.eu

Hvilke oplysningerindsamler vi? 
Vi kan indsamle ogbehandle følgende typer personoplysninger: 

 • Oplysninger om din computer og om dine besøg på og brug af denne hjemmeside (herunder, men ikke begrænset til, din IP-adresse, geografisk placering, browsertype og version, operativsystem, henvisning kilde, længde af besøg, sidevisninger, website navigation, brugernavn). 
 • Oplysninger om eventuelle transaktioner mellem dig og os på eller i relation til denne hjemmeside, herunder oplysninger om dine eventuelle køb af varer eller tjenester (herunder, men ikke begrænset til, navn, faktureringsadresse, kreditkortoplysninger). 
 • Oplysninger, du giver til os med henblik på tilmelding hos os (herunder, men ikke begrænset til, navn, e-mail, telefonnummer, adresse og postnummer).
 • Oplysninger om dine foreningsmæssige forhold (herunder, men ikke begrænset til, dine sportsgrene, din deltagelse i arrangementer, pladsnummer, tøjstørrelse).
 • Oplysninger, du giver til os med henblik på at abonnere på vores website-tjenester, e-mail meddelelser og / eller nyhedsbreve (herunder men ikke begrænset til navn, e-mail).
 • Andre oplysninger, som du vælger at sende til os. Når du oplyser os personlige oplysninger om en anden person, er du ansvarlig for, at du har lovligt grundlag til at formidle disse oplysninger på vegne af den anden person.
 • Vi indsamler kun følsomme oplysninger (eksempelvis om handicap) i det omfang, du selv sender dem ind til os.


Dine oplysninger kanindsamles fra dig selv, den enkelte klub, fra instruktører/trænere, frabestyrelsesmedlemmer eller fra andre aktører. 

Anvendelse af dinepersonlige oplysninger
Behandling afpersonoplysninger er både i din og i vores interesse med henblik på, at vienten kan levere den service, du tilmelder dig, eller for at vi overholderlovgivningen. 

Personoplysninger, somdu sender via denne hjemmeside, vil blive behandlet til de angivne formål ioverensstemmelse med denne privatlivspolitik eller på relevante dele afhjemmesiden. Vi kan behandle dine personoplysninger til at: 

 • Administrere hold, dine medlemskaber og alle services relateret til denne organisation, herunder også dine forskellige roller såsom deltager, instruktør eller bestyrelsesmedlem.
 • Forbedre din browseroplevelse ved at tilpasse hjemmesiden.
 • Aktivere din brug af de tjenester som er tilgængelige på vores hjemmeside.
 • Levere tjenester du har købt via hjemmesiden.
 • Sende opgørelser og fakturaer til dig og indsamle betalinger fra dig.
 • I det tilfælde du har accepteret, at vi sender dig nyhedsbreve, generel og kommerciel kommunikation om vores tjeneste, behandler vi dine oplysninger til det formål.
 • Sende dig e-mail beskeder som f.eks. advisering om tilmeldelser, kvitteringer, bookinger, samt nyhedsbreve som du til enhver tid kan framelde.
 • Hvor du specifikt har bedt om det, at sende dig markedsføringsmateriale, eller tilbud fra omhyggeligt udvalgte samarbejdspartnere, som vi tror kan være af interesse for dig via post, e-mail eller lignende teknologi. Du kan informere os til enhver tid, hvis du ikke længere ønsker at modtage marketing kommunikation.
 • Holde hjemmesiden sikker og forebygge misbrug.
 • Kontrollere overholdelsen af ​​vilkår og betingelser for brug af hjemmesiden.
 • Forsvarligt sikre kvaliteten i vores medlems- og kunderegister og sikre mulighed for korrekt bogføring og fakturering.

I det omfang du sender personlige oplysninger til offentliggørelse på voreshjemmeside, eksempelvis via forum vil vi offentliggøre og behandle disseoplysninger i overensstemmelse med denne tilladelse, du giver til os ved acceptaf vores nærværende betingelser. 

For så vidt som det errimeligt og nødvendigt for de formål, der er fastsat i dennefortrolighedspolitik, kan vi videregive dine personoplysninger til eventuelleandre afdelinger, inklusiv en eventuel hovedafdeling af denne organisation.Derudover kan vi videregive dine personoplysninger i det omfang, vi erforpligtet til at gøre det i medfør af EU-retlig eller national lovgivning. 

Vi vil ikke uden ditudtrykkelige samtykke videregive dine personlige oplysninger til nogentredjepart med henblik på direkte markedsføring. 


Bortset fra bestemmelserne i denne privatlivspolitik, vil vi ikke i øvrigtgive dine oplysninger til tredjemand. 

DIBS
Alle finansielle transaktioner på hjemmesiden håndteres gennem voresbetalingstjenesteudbyder DIBS. Du kan gennemgå DIBS' fortrolighedspolitik påwww.dibs.dk. Vi deler alene oplysninger med DIBS i det omfang, det ernødvendigt med henblik på behandling af de betalinger, du foretager via voreshjemmeside, refundering af betalinger, behandling af klager samt forespørgslervedrørende betalinger og tilbagebetalinger. 

Compaya
Alle SMS-beskeder, dersendes til dig, sendes gennem vores SMS-udbyder Compaya A/S 
www.compaya.dk. Det er udelukkendedit SMS-nummer, der anvendes, og det gemmes ingen andre steder end på dinprofil hos os. 

Vi behandler dineoplysninger på baggrund af bestemmelsen i databeskyttelsesforordningen artikel6, stk. 1, litra b, hvor behandling er nødvendig af hensyn til at opfylde voresforpligtelser i medfør af disse vilkår samt levere servicen til dig. Derudover behandlervi visse oplysninger på baggrund af dit samtykke i medfør afdatabeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra a. Hvis vi behandler dineoplysninger på baggrund af dit samtykke, har du til enhver tid ret til attrække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at rette henvendelse til denansvarlige klub eller det ansvarlige forbund. 

Vi kan behandle dineoplysninger i tilfælde, hvor vi vurderer, at vi har en legitim interesse i atbehandle dine oplysninger med henblik på at udvikle forretningen ellerservicen, og at denne interesse er i overensstemmelse med generelbrugerinteresse. 

Vi anvenderleverandører og udviklere placeret i tredjelande, hvorfor vi i visse tilfældevil overføre personoplysninger til tredjelande. Overførslen opfylder kravenetil Kommissionens standardkontrakter, jf. databeskyttelsesforordningens artikel46. 

Opbevaring afpersonoplysninger 
Vi anvender Klubmodul,som ejes og administreres af Klubmodul ApS til at indsamle og behandleoplysninger om vores medarbejdere (frivillige og lønnede), medlemmer ogbrugere. På den måde er vi sikret, at alle personoplysninger, du giver,opbevares på sikre (kodeordsbeskyttede og firewall-beskyttede) servere, at alleelektroniske transaktioner indgået via hjemmesiden vil blive beskyttet afkrypteringsteknologi (SSL - Secure Socket Layer), og at vi ikke gemmerkreditkortoplysninger eller deler dem med en tredjepart. 

Vi opbevarer dinepersonoplysninger, mens dit medlemsskab består. Derudover opbevarer vi dineoplysninger i tre år fra udmeldelsesdatoen og din sletning af profil, bl.a. tilbrug for tilskud fra kommunen. l særlige tilfælde kan der efter aftale, og hvorder er relevans, gemmes oplysninger i en længere tidsperiode, som fastsættes ide enkelte tilfælde – eksempelvis oplysninger om æresmedlemskab.  

I alle tilfælde opbevares en nødvendig del af dine personoplysninger ioverensstemmelse med bogføringslovens § 10, stk. 1, i 5 år fra udgangen af detregnskabsår, som materialet vedrører. Herefter slettes de. 

Ændringer i vilkår ogpolitikker 
Vi kan opdatere denneprivatlivspolitik fra tid til anden ved at udgive en ny version på voreshjemmeside. Du bør tjekke denne side lejlighedsvis for at sikre, at du ertilfreds med eventuelle ændringer. 

Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningenen række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvisdu vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte den ansvarlige klub, detansvarlige forbund eller Klubmodul på vores kontaktformular. 

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret) - Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig samt en række yderligere oplysninger.
 • Ret til berigtigelse (rettelse) - Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 • Ret til sletning - I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 • Ret til begrænsning af behandling - Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til indsigelse - Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Det gælder også i forhold til oplysninger, vi behandler efter en interesseafvejning. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) - Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynetsvejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Du kan til enhver tid bede os annullere din profil ved at sende en e-mailtil os, eller du kan slette din egen profil ved at logge ind og scrolle tilbunden af din profil. 

Klage til Datatilsynet 
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfredsmed den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynetskontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk
Tredjeparts websteder 
Hjemmesiden kan indeholde links til andre hjemmesider. Vi er ikkeansvarlige for tredjeparts websteder politik eller praksis omkringpersonoplysninger. 

Kontakt 
Hvis du har spørgsmål om denne politik eller vores behandling af dinepersonoplysninger, så kontakt os. 

Inga Rosenberg
E-mail: kasserer@nbk-amager.dk
Telefon: 23708204

Dataansvarlige
NBK-Amager
Ugandavej 85-105
2770 Kastrup
Telefon: 23708204
CVR: 67465717

Den registeransvarlige for de indsamlede oplysninger på denne hjemmeside er

Databehandler 
Klubmodul ApS 
Dalbygade 40A, 2 sal 
6000 Kolding og Industrivej 21, 1. 
3550 Slangerup 
Telefon: 35113639 
CVR-nummer: 31501512 
klubmodul.dk 

Underleverandør
Vores it-system og hjemmeside(r) hostes på lokationer i Tyskland medfølgende underleverandører: 

Keyweb AG 
Neuwerkstraße 45/46 
99084 Erfurt, Tyskland 
Telefon: +49 361 6585330 


ABAKOMP Internet Service ApS 
Skovglimt 24 
6340 Krusaa 
Telefon: 96909090 

Du kan læse mere om cookies og administrere dit samtykke 
her.

NBK-Amager | Ugandavej 85-105 , 2770 Kastrup |  | usu@nbk-amager.dk
Cookies